32 226 24 21 BIURO@STODOLAMEBLE.PL

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę Nazwa Stodoła Meble, z siedzibą pod adresem ul. Krzywa 1, 43-190 Mikołów, województwo: śląskie, powiat: mikołowski, NIP: 6351317435, adres email: biuro@stodolameble.pl, telefon: 32 226 24 21, 32 738 53 51, w związku z korzystaniem ze strony internetowej oraz formularzy kontaktowych.

 1. Rodzaje gromadzonych danych osobowych

Podczas korzystania ze strony internetowej oraz formularzy kontaktowych, firma Nazwa Stodoła Meble może gromadzić następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe gromadzone przez firmę Nazwa Stodoła Meble są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikami strony oraz udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia, pytania lub prośby skierowane za pośrednictwem formularzy kontaktowych.

 1. Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 • Wniosek użytkownika, który składa zapytanie lub prośbę za pomocą formularza kontaktowego.
 • Uprawnionego interesu realizowanego przez firmę Nazwa Stodoła Meble w zakresie udzielania odpowiedzi na zgłoszenia i zapewnienia odpowiedniej obsługi klienta.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez firmę Nazwa Stodoła Meble przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawne stanowią inaczej.

 1. Udostępnianie danych osobowych

Firma Nazwa Stodoła Meble nie udostępnia danych osobowych użytkowników strony żadnym podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa.

 1. Prawa użytkowników

Użytkownicy strony posiadają prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę Nazwa Stodoła Meble.
 • Sprostowania danych osobowych w przypadku ich nieprawidłowości.
 • Usunięcia swoich danych osobowych, chyba że istnieją ważne podstawy prawne do dalszego przetwarzania tych danych.
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Przenoszenia danych osobowych do innego podmiotu.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody.
 1. Zabezpieczenie danych osobowych

Firma Nazwa Stodoła Meble podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.

 1. Kontakt

W przypadku pytań, wątpliwości lub wniosków dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt z nami poprzez adres email: biuro@stodolameble.pl lub telefon: 32 226 24 21, 32 738 53 51.

 1. Zmiany w polityce prywatności

Firma Nazwa Stodoła Meble zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Aktualna wersja polityki jest dostępna na stronie internetowej.